• इलाका प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुरको प्रशासनिक भवन

आनन्द पाैडेल
आनन्द पाैडेल

कार्यालय प्रमुख

जनक प्रसाद भण्डारी
जनक प्रसाद भण्डारी

शाखा अधिकृत

यादव प्रसाद भुसाल
यादव प्रसाद भुसाल

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
9857876777

साधना वली
साधना वली

नायब सुब्बा

टोप वहादुर वस्नेत
टोप वहादुर वस्नेत

नायब सुब्बा

तुल्सिराम खड्का
तुल्सिराम खड्का

नायब सुब्बा

चन्द्रकला बाठा मगर
चन्द्रकला बाठा मगर

कम्प्युटर अपरेटर

समिर भुसाल
समिर भुसाल

खरिदार

इश्वरी प्रसाद रावत
इश्वरी प्रसाद रावत

ह.स.चालक

कर्ण वहादुर डाँगी
कर्ण वहादुर डाँगी

कार्यालय सहयोगी

पार्वती वली
पार्वती वली

कार्यालय सहयोगी

टिका कुमारी सलामी
टिका कुमारी सलामी

कार्यालय सहयोगी