कार्यालयकाे परिचय

नागरिकले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवालाई छिटो , छरितो र प्रभावकारी रुपमा नागरिकको नजिकैबाट प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ अन्तर्गत यस इलाका प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुरको स्थापना भएको हो । पश्चिम दाङका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, दंगिशरण गाउपालिका, शान्तिनगर गाउपालिका र ववइ गाउपालिका प्रशासनिक कार्यक्षेत्र तोकिएको यस कार्यालयले आफ्नो प्रशासनिक कार्यक्षेत्र भित्र नागरिकता, राहदानी, जाति / जनजाती प्रमाणित लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम विभिन्न सेवाहरु निरन्तर र जिम्मेवारीपूर्णरुपमा उपलव्ध गराइरहेको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूबाट प्राप्त निर्देशन एवं  स्थानीय पालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वयमा छिटो, छरितो एवं गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न प्रयत्नशिल यस कार्यालयको प्रशासनिक कार्यक्षेत्र र जनसंख्याको विवरण निम्नानुसार  छ :-

सि.नं.

स्थानीय तह

क्षेत्रफल (व.कि.मि.)

जनसंख्या

१.

तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका

३८४.६३

१,४१,५२८

२.

दंगिशरण गाउपालिका

११०.७१

२१,४८४

३.

शान्तिनगर गाउपालिका

११६.०२

२५,२०३

४.

ववई गाउपालिका

२५७.४८

२७,४६९

जम्मा

८६८.८४

२,१५,६८४

श्रोत :वि.सं. २०६८ सालको जनगणना

मिति २०७६ फाल्गुन १ गते देखि यस कार्यालयले तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ५ राप्ती प्रादेशिक अस्पतालदेखि उत्तरतर्फ स्थित आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । 


सहायक पेज