राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि सूचना

9 महिना अगाडी

2077-04-22


दाङ जिल्लामा हालसालै लागू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि सामान्य जानकारी पुस्तिका संलग्न छ । यस सम्बन्धमा थप बुझ्नु परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा सम्पर्क राख्नुहुन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको टेलिफोन नं ०८२-५६३५४० मा सम्पर्क गर्नुहोला । 

Attached Files