समिर भुसाल


समिर भुसाल


समिर भुसाल
खरिदार

शाखा प्रशासन साखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल shantoshsamir@gmail.com
ठेगाना Tulsipur दाङ्ग
बहाल मिति २०७५ मंसिर १९