रम्भा के‍ .सी


रम्भा के‍ .सी


रम्भा के‍ .सी
नायब सुब्बा

शाखा प्रशासन साखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल rambhakc7@gmail.com
सम्पर्क 9847852183
ठेगाना मुसीकाेट ३ रूकुमMusikot 3, रुकुम पश्चिम
बहाल मिति २०७७ चैत्र १२