Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शिविर सम्बन्धी सूचना

10 महिना अगाडी

2075-09-17राहदानी का लागी काेठा नम्वर ३, नागरिकताका लागि काेठा नम्वर ४,नागरिकता प्रतिलिपीका लागि काेठा नम्वर ५, लेखा सम्बन्धी काेठा नम्वर ७,प्रमाणित सम्वन्धी,नावालक परिचय-पत्र,टिप्पणी सम्बन्धी कामकाजका लागि काेठा नम्वर ६