Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यादव प्रसाद भुसाल


यादव प्रसाद भुसाल


यादव प्रसाद भुसाल
नायब सुब्बा

शाखा प्रशासन साखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल aaotulasipur@moha.gov.np
सम्पर्क 9847988713
बहाल मिति २०७० बैशाख १