Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गाेरख बहादुर भण्डारी


गाेरख बहादुर भण्डारी


गाेरख बहादुर भण्डारी
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा प्रशासन साखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल gorakhbhandari68@gmail.com
सम्पर्क 9847837641
ठेगाना दाङ दङ्गिशरण गा.पा. २Dangisaran 2, दाङ्ग
बहाल मिति २०७६ भाद्र २