Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङ्ग

ठेगाना :

फोन नं : 082-416092

फ्याक्स : 082-416001

इमेल : illakaprasasan@gmail.com